09-8663232 neurim@neurim.co.il

ספורט ימי בחוף נעורים

חדש! פעילות ספורט ימי בחוף נעורים השוכן מתחת לכפר הנופש..

שעורי גלישה

השכרת גלשן

השכרת סאפ

השכרת קאייק

הפעילויות הימיות שלנו

שיעורי גלישה סאפ/גלשן

השיעור גלישה כולל:

1. שיעור גלישה של שעה

2. כל הציוד הנדרש לפעילויות

3. מדריכים מנוסים ומקצועיים

4. ביטוח אתגרי מלא

5. מים לכל אורך הפעילויות

6. צילייה (גגון לצל) בחוץ להנאתכם

ההנחה הינה ליחיד, זוג, שלושה או ארבע

לפרטים נוספים אודות הפעילות ,מחירים והזמנות ניתן להתקשר למספר:

השכרת קייאק

ההשכרה כוללת:

1. כל הציוד הנדרש לפעילויות

2. ביטוח אתגרי מלא

3. מים לכל אורך הפעילויות

4. צילייה (גגון לצל) בחוץ להנאתכם

ההנחה תקפה לפעילות של שעה, לתוספת שעות ולחצי יום.

לפרטים נוספים אודות הפעילות ,מחירים והזמנות ניתן להתקשר למספר:

השכרת גלשן

ההשכרה כוללת:

1. כל הציוד הנדרש לפעילויות

2. ביטוח אתגרי מלא

3. מים לכל אורך הפעילויות

4. צילייה (גגון לצל) בחוץ להנאתכם

ההנחה תקפה לפעילות של שעה, לתוספת שעות ולחצי יום.

לפרטים נוספים אודות הפעילות ,מחירים והזמנות ניתן להתקשר למספר:

השכרת סאפ

ההשכרה כוללת:

1. כל הציוד הנדרש לפעילויות

2. ביטוח אתגרי מלא

3. מים לכל אורך הפעילויות

4. צילייה (גגון לצל) בחוץ להנאתכם

ההנחה תקפה לפעילות של שעה, לתוספת שעות ולחצי יום.

לפרטים נוספים אודות הפעילות ,מחירים והזמנות ניתן להתקשר למספר:

 יצירת קשר עם חברת

גלים בית ינאי – נעורים

טלפון: 09-9668189

office.gailm@gmail.com :אימייל

שעות פעילות: ראשון-שבת: 07:00 – עד השקיעה